Peziza varia (2) (Hedw.) Alb. & Schwein.

Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pezizaceae, Peziza
Ascomycota› Hymenoascomycetes› Pezizales› Pezizaceae
Synonymy: Octospora varia Hedw. (1789); Humaria varia (Hedw.) Sacc.; Pustularia varia (Hedw.) Sacc.; Geopyxis varia (Hedw.) Rehm; Aleuria varia (Hedw.) Boud.; Galactinia varia (Hedw.) Le Gal; Peziza varia f. terrestris, Peziza varia f. varia, Peziza varia var. pallens, Peziza varia var. varia
IF c.n.: Peziza varia (Hedw.) Alb. & Schwein. (1805)
MB c.n.: = IF c.n.
AscomycotaHymenoascomycetesPezizalesPezizaceae